Poziv za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a

10.02.2015

Poziv za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a - Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a. 

Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male vrednosti. Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 2. 3. 2015. godine, do 15:00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude komisija RNIDS-a neće razmatrati, a ponuđače će obavestiti u roku od dva radna dana da su podnete neblagovremeno.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u PDF formatu, sa naslovom (Subject): „Ponuda za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a“ na adresu konkurs@delete-me.rnids.rs.

Preuzmite dokument: Konkursna dokumentacija za nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a

IKT klaster Centralne Srbije će svojim zainteresovanim članicama pružiti podršku u raspisivanju tenderske dokumentacije i slanju u roku utvrđenim pozivom.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice