Kursevi

 

OBUKA ZA POČETNIKE U PROGRAMIRANJU - HTML5 / CSS3 / SASS

Trajanje kursa: 48 sati
Dinamika: 3 puta nedeljno po 2 sata obuke
Lokacija: Biznis inovacioni centar i KG Hub
Maksimalan broj polaznika po grupi: 10
Cena: 21.000,00 RSD

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u HTML5 i CSS3
 2. Korišćenje editora pri izradi web stranica (Notepad ++, Brackets i slično)
 3. Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima
 4. Meta tagovi, pravilno pisanje i uređivanje koda
 5. Struktura izrade web stranica
 6. Kreiranje navigacije
 7. Rad sa linkovima i listama
 8. Kreiranje i stilizacija tabela
 9. Unošenje slika i tekstova na web stranice
 10. Forme i struktura
 11. Formatiranje teksta i njegova stilizacija
 12. Dodavanje CSS stilizacije HTML tagovima
 13. Dodavanje video zapisa i Google mape na sajt (embed)
 14. CSS tonski prelazi, animacije, tranzicije i transformacije
 15. Optimizacija koda za pretraživače
 16. Osnove rasterske i vektorske grafike (JPG, PNG i GIF)
 17. Pripremanje slika i grafike za web
 18. Flexbox & Multi-Column Layout
 19. CSS Grid
 20. Bootstrap CSS Framework
 21. W3C Markup Validation Service (validacija koda)
 22. Uvod u Sass - Predprocesor CSS-a
 23. Responsive Web Design
 24. Završni projekat