Privrednicima 5 milijardi dinara kredita iz Fonda za razvoj

11.02.2015

<div>Fond za razvoj odobriće privrednicima u ovoj godini pet milijardi dinara kredita, a godišnja kamata će biti već od 2%.</div>

Tokom cele godine biće moguće uzeti kredite za investicije i obrtna sredstva, ali i zajmove za likvidnost i takozvane startap kredite. Minimalni iznos kredita je 300.000 dinara za početnike, a maksimalni 200 miliona, koliko mogu dobiti kompanije, pretežno izvozničke.

U programu Fonda za razvoj za 2015. u koji je "Blic" imao uvid, navodi se da će se investicioni krediti odobravati s rokom otplate do 10 godina, uz grejs period do dve godine. Kamatna stopa je 2% godišnje ukoliko je garancija menica banke, a u ostalim slučajevima 3%.

Krediti za obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do pet godina i grejs period do jedne godine.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice