Start-up i inovativni krediti za IKT firme

12.10.2015

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-up i inovativnih kredita

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-up i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT, koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-up i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija. Uredbom su definisani sledeći ciljevi: 

  • razvoj informacionog društva 
  • podrška industriji IKT 
  • razvoj start-up kompanija u oblasti IKT 
  • podrška inovativnim projektima u oblasti IKT

Pravo na korišćenje start-up i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u APR koji su registrovani u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl.

Sredstva dobijena kreditom se mogu koristiti za: 

  • kupovinu opreme (ne starije od 5 godina) 
  • kupovinu nematrijalne imovine, kao što je softver 
  • kupovinu trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i 
  • plaćanje usluge izrade i realizacije inovativnog projekta

Visina kredita za preduzetnike je od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara, a za pravna lica od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara, sa rokom otplate do 4 godine i grejs periodom do 1 godine (u okviru roka otplate od 4 godina). Kamatna stopa za kreditna sredstva je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015.godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine, turizima i telekomunikacija na adresi http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkus-za-dodelu-start-ap/.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice