Poziv za digitalizaciju MSP u Srbiji

27.06.2019

IKT klaster Centralne Srbije postao ambasador inicijative “DigitaliseSME” za Srbiju

Prošle godine, Evropska unija je nastavila da napreduje na polju digitalne transformacije, i gep između najnaprednijih digitalnih i najmanje razvijenih zemalja je blago opao (sa 36 na 34 poena). Sa druge strane, ispred Srbije je dug put, pogotovo uzimajući činjenicu da još uvek nije pristupila EU, a prethodno pomenuti indeks se računa samo između članica EU. Međutim i Evropska unija u celosti mora da unapredi svoje performanse na ovom polju ukoliko želi da ostane konkurentna na svetskoj sceni.

Srpske kompanije će imati benefita od strategije digitalizacije i usluga koje nudi DigitaliseSME inicijativa, evropski projekat finansiran od strane Iceberg organizacije zajedno sa četiri druga inovaciona haba u Nemačkoj, Španiji, Holandiji i Češkoj: www.iceberg.ro/digitalisesme.

Tehnologija, strategija i kompanija za digitalnu transformaciju u Rumuniji i Istočnoj Evropi, Iceberg otvorila je drugi “poziv za projekte” DigitaliseSME, pilot projekat finansiran od strane Evropske komisije na inicijativu Evropskog parlamenta, u cilju podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća, kao i velikih kompanija u zemljama Evropske unije i pridruženih zemalja.

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je ovaj poziv otvoren sa ciljem digitalne tranzicije Srbije.

Ovaj pilot projekat će obezbediti besplatnu tehničku pomoć u procesu digitalne transformacije oko 90 MSP i velikih kompanija. Ove usluge će obavljati eksperti za digitalnu transformaciju (digital enablers) iz cele Evrope, koji će biti odabrani od strane članova projektnog konzorcijuma.

Kompanije u Istočnoj Evropi više se ne takmiče samo sa kompanijama iz svog grada ili zemlje, već se sve u većoj meri takmiče na globalnom tržištu. Da bi preživele i napredovale, moraju da razumeju i na najbolji način primene nove tehnologije u svom poslovanju. Ovo će im omogućiti da se digitalizuju ili čak automatizuju svoje poslovne procese, i razviju nove poslovne linije kroz digitalne proizvode i usluge. Iz ovih razloga, Digitalise SME želi da podrži kompanije koje žele da naprave prvi korak u ovom procesu kroz pružanje usluga tehničke pomoći od strane eksperta za digitalnu transformaciju koji može da pomogne u planiranju i implementaciji projekta digitalne transformacije koji je u skladu sa poslovnom strategijom opreduzeća.

O Programu:

Digitalise SME flajer možete skinuti OVDE.

Ukoliko želite da se registrujete kao kompanija koja želi da sprovede proces digitalizacije ili ste ekspert iz oblasti digitalne transformacije možete se registrovati odmah preko sledećeg linka: https://digitalisesme.eu/register/

Ambasador Digitalise SME inicijative za Srbiju je IKT klaster Centralne Srbije

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice