Kursevi

NAPREDNA OBUKA - ANGULAR

Trajanje kursa: 56 sati
Dinamika: 3 puta nedeljno po 2 sata obuke
Lokacija: Biznis inovacioni centar i KG Hub
Maksimalan broj polaznika po grupi: 10
Cena: 35.000,00 RSD

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u Angular i Typescript
 2. Postavke Angular projekta
 3. Moduli – Razumevanje Modularnog principa rada
 4. Komponente – Podela projekta po komponentama
 5. Moduli i komponente – Organizacija projekta po modulima i komponentama
 6. Templejti
 7. Metadata
 8. Lifecycle Hooks
 9. Data binding
 10. Event Binding
 11. Two-Way-Databinding 
 12. Forme
 13. Direktive
 14. Strukturne direktive
 15. Pipes
 16. Rutiranja i Guard-ovi
 17. Servisi
 18. Http and Observable servisi
 19. Dependecy Injection
 20. Debugging
 21. Rad sa externim bibliotekama
 22. NgRX biblioteka
 23. Rad sa storovima
 24. Definisanje akcija u NgRx
 25. Subscribe i Unsuscribe metode
 26. Build aplikacije
 27. Komunikacija sa serverom
 28. Projektni zadatak