O nama

Poslovno udruženje IKT klaster centralne Srbije Kragujevac osnovano je 21. maja 2013 godine u Biznis Inovacionom Centru. U ostvarivanju svojih cilјeva, sarađujemo sa republičkim, lokalnim organima vlasti, preduzećima i drugim organizacijama i udruženjima u zemlјi i sa međunarodnim organizacijama i inostranim partnerima u ovoj oblasti.

Poslovno udruženje predstavlјa, zastupa i štiti interese svojih članova i organizacija u zemlјi i inostranstvu i nosilac je prava i obaveza u međunarodnoj saradnji sa odgovarajućim organizacijama.

Naši ciljevi

 • Osnovni ciljevi i zadaci Poslovnog udruženja IKT klaster centralne Srbije su da:
  bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti IKT delatnosti;
  uspostavi jedinstven sistem informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 • pruža stručnu i savetodavnu pomoć svojim članovima;
 • kreira i podstiče razvoj IKT delatnosti u centralnoj Srbiji, služeći se pri tom međunarodnim iskustvima i dostignućima;
 • ostvaruje saradnju sa IKT organizacijama i udruženjima u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima;
 • prati zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme u IKT delatnosti u Srbiji i predlaže nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti;radi na unapređenju IKT delatnosti, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • radi na uspostavljanju standarda i pravila, kao i njihovoj primeni u domenu zaštite i očuvanja životne sredine;
 • radi na popularizaciji i praktičnoj primeni najnovijih naučnih dostignuća u ovoj oblasti;
 • radi na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i informativne delatnosti u ovoj oblasti;
 • razvija i neguje međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u IKT sektoru;
 • organizuje obuku predstavnika članova i drugih zainteresovanih, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja članova i drugih, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja.