Kursevi

HEJ TI, AJ TI ŠKOLICA PROGRAMIRANJA

HEJ TI, AJ TI ŠKOLICA PROGRAMIRANJA  (2 x 2 školska časa nedeljno i 1 čas u formi webinar- a) – u prostorijama računarske sale Biznis Inovacionog Centra u Kragujevcu.

Osnovna ideja HEJ TI, AJ TI ŠKOLICA PROGRAMIRANJA je da deci približi programiranje, kroz formiranje, razradu, dizajn, kao i kompletan razvoj same aplikacije i njeno testiranje.

Ciljevi Akademije su:

  • Da deca nauče kako sama mogu biti stvaraoci igara, aplikacija i animacija, a ne samo njihovi korisnici,
  • Da ih podstakne na analitičko razmišljanje,
  • Da unapredi njihovu sposobnost za rešavanje problema,
  • Da ih motiviše da nastave da se bave programiranjem samostalno i kada se kurs završi.

Radiće se u više grupa u skladu sa različitim uzrastom i interesovanjima dece.

SCRATCH – Naučite da programirate praveći Scratch igrice

  • Od II do IV razreda osnovne škole
  • Od V do VIII razreda osnovne škole

APP inventor – naredni kurs (android programiranje)

  • Od V do VIII razreda osnovne škole

WordPress – Naučite da izradite micro Web site.

  • od V do VIII razreda osnovne škole