Kursevi

NAPREDNA OBUKA - OSNOVI PROGRAMIRANJA U JAVASCRIPT-U

Trajanje kursa: 56 sati
Dinamika: 3 puta nedeljno po 2 sata obuke
Lokacija: Biznis inovacioni centar i KG Hub
Maksimalan broj polaznika po grupi: 10
Cena: 28.000,00 RSD

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u JavaScript
 2. Upravljanje HTML i CSS elementima
 3. Upravljanje događajima
 4. Promenljive, komentari, operatori
 5. Tipovi podataka
 6. Debug JavaScript programskog koda
 7. Naredbe grananja
 8. Naredbe ponavljanja
 9. Funkcije
 10. Rad sa stringovima
 11. Rad sa nizovima
 12. Rad sa datumima
 13. Matematičke funkcije
 14. Validacija podataka
 15. Uvod u objektno orijentisan JavaScript
 16. JS objekti
 17. JSON I XML
 18. Upravljanje greškama
 19. Http Request i JSON Response
 20. Upravljanje JSON response-om
 21. Upravljanje browser-om
 22. Biblioteka jQuery
 23. jQuery i HTML
 24. jQuery i Ajax
 25. Ajax Request i Response
 26. Uvod u Angular
 27. Angular I TypeScript
 28. Projektni zadatak