Kursevi

NAPREDNA OBUKA - OSNOVI PROGRAMIRANJA U JAVASCRIPT-U

Trajanje kursa: 56 sati
Dinamika: 3 puta nedeljno po 2 sata obuke
Lokacija: Biznis inovacioni centar i KG Hub
Maksimalan broj polaznika po grupi: 10
Cena: 24.000,00 RSD

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Uvod u JavaScript
 2. Upravljanje HTML i CSS elementima
 3. Upravljanje događajima
 4. Promenljive, komentari, operatori
 5. Tipovi podataka
 6. Debug JavaScript programskog koda
 7. Naredbe grananja
 8. Naredbe ponavljanja
 9. Funkcije
 10. Rad sa stringovima
 11. Rad sa nizovima
 12. Rad sa datumima
 13. Matematičke funkcije
 14. Validacija podataka
 15. JS objekti
 16. Upravljanje greškama
 17. Http Request i JSON Response
 18. Upravljanje JSON response-om
 19. Upravljanje browser-om
 20. Biblioteka jQuery
 21. jQuery i HTML
 22. jQuery i Ajax
 23. Biblioteka AngularJS
 24. AngularJS kontroleri
 25. AngularJS dogadjaji
 26. AngularJS – Upravljanje podacima i filteri
 27. AngularJS – Rad sa nizovima
 28. Projektni zadatak