“Hej Ti, Aj Ti”

OPIS PROJEKTA

Projekat ima za cilj da se osnovnoškolci upoznaju sa celokupnim procesom razvoja softvera koji obuhvata: formiranje i razradu ideje, dizajn, razvoj same aplikacije I testiranje, kao i da se osposobe za samostalnu izradu individualnog projekta primenom računarskog programiranja.

O stepenu zadovoljstva obukama, polaznici će biti detaljno anketirani. Rezultati ankete će biti tema fokus grupe sa predstavnicima lokalnih  interesnih grupa gde će se razgovarati o mogućnostima i načinu podrške Programu neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Razvijen i sproveden Program neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja za decu osnovnoškolskog uzrasta
  2. Iniciran proces zagovaranja za pružanje podrške razvoju programa neformalnog obrazovanja u oblasti programiranja za decu osnovnoškolskog uzrasta kod nadležnih institucija
     

PROJEKTOM ĆE BITI OBUHVAĆENA DVA KURSA

  1. MIT SCRATCH
  2. WP micro WEB
     

OPŠTI CILJ PROJEKTA:

Podizanje svesti roditelja i motivacije dece osnovnoškolskog uzrasta, sa teritorije Kragujevca, za usmeravanje i bavljenje IT- em od najranijeg uzrasta 

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA:

Kroz inovativan mehanizam neformalnog obrazovanja omogućiti deci osnovnoškolskog uzrasta efikasan i efektivan prijem znanja i veština iz oblasti programiranja primernih njihovom uzrastu i afinitetima

Donator

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Nosilac projekta

IKT klaster Centralne Srbije

Trajanje projekta

05. decembar 2016. godine - 30. jun 2017. godine