IKT klaster
akademija Kragujevac 2017

OPIS PROJEKTA

Projekat “IKT klaster akademija Kragujevac 2017” ima za cilj da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih na teritoriji Kragujevca i okoline. Sa druge strane, postoji nedostatak adekvatnog IT kadra, neophodnog za potrebe brzorastuće IKT industrije. Inicijativa ovog projekta je fokusirana na IKT sektor grada Kragujevca i IKT kompanije, a naročito na kompanije članice Klastera.

Projekat se sastoji iz više grupa aktivnosti, koje treba da omoguće realizaciju cilja projekta. Centralna aktivnost na projektu je razvoj kompetencija u skladu sa zahtevima konkretnog radnog mesta za IT stručnjake, koja se sastoji od 5 meseci specijalizovanog IKT treninga za JavaScript i JAVA programske jezike i 3 meseca prakse u IKT kompanijama. Obuke su dizajnirane i razvijene na osnovu pažljivo identifikovanih i analiziranih potreba kompanija. Cilj programa je da se premosti jaz između zahteva kompanija za određenim znanjima i veštinama i postojećim kompetencama nezaposlenih mladih na tržiđtu rada. Na ovaj način se obezbeđuje jedno efektivno rešenje za dva identifikovana problema: nezaposlenost mladih sa jedne strane i deficit obučenih IKT eksperata koji bi odgovorili na potrebe kompanija – sa druge strane.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Razvijen i promovisan program obuka, izvršena selekcija kandidata za IKT klaster akademiju
  2. Sprovedene obuke i prakse kroz program IKT klaster akademije


PROJEKTOM SU OBUHVAĆENE SLEDEĆE OBUKE:

  1. JavaScript
  2. JAVA


OPŠTI CILJ PROJEKTA

Doprineti boljem kvalitetu života i ekonomskoj nezavisnosti mladih u Kragujevcu i okolnim opštinam, kroz povećanje njhove zapošljivosti i prilika za zaposlenje na tržištu radne snage u Srbiji.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA:

 Povećati zapošljivost i zaposlenost mladih u Centralnoj Srbiji kroz razvoj specijalizovanih ICT kompetenci za JAVA i JavaScript programiranje visoko traženih na tržištu rada, kroz razvoj i implementaciju work – based programa učenja sa elementima dualnog obrazovanja.

 

Donator

Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ i Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC

Nosilac projekta

IKT klaster Centralne Srbije

Partneri na projektu

Forum za radno uključivanje mladih, Emisia Consulting, Quantox technology

Trajanje projekta

1. Maj 2017. godine - 08. maj 2018. godine