IKT sertifikacija i IKT konferencija Kragujevac 2018-2019

Opis projekta: 

IKT sertifikacija

Opšti cilj

Sertifikacija odabranih IKT pozicija u cilju podizanja konkurentnrosti IKT sektora u Centralnoj Srbiji kroz unapređenje ljudskih resursa.

Ovaj projekat će doprineti realizaciji ovog cilja kroz uspostavljanje Sertifikacionog tela i platforme za sve IKT profesionalce koji žele da testiraju svoje znanje i dobiju sertifikat kao dokaz da mogu da rade u IT sektoru na datim pozicijama u kompanijama.
Aktivnosti planirane kroz ovaj projekat će direktno voditi ka unapređenju konkurentnosti IKT sektora Centralne Srbije kroz unapređenje ljudskih resursa i razvoj standarda znanja i veština potrebnih za različite radne pozicije u IKT sektoru.

Očekivani rezultati:

Rezultat 01: Odabrane IT pozicije za sertfikaciju i uspostavljanje Sertifikacionog tela
Rezultat 02: Razvijen sertifikacioni mehanizam i parametri za sertifikaciju
Rezultat 03: Podignuta svest o značaju sertifikovanja radnih pozicija u IKT sektoru

Aktivnosti:

Aktivnost 1.1: Organizovanje radionica / brainstorming sesija sa članovima IKT klastera
Aktivnost 1.2: Analiza IT poslova i odabir ključnih pozicija za sertifikaciju
Aktivnost 1.3: Odabir članova Sertifikacionog tela

Aktivnost 2.1: Izrada sertifikacionog mehanizma za odabrane pozicije
Aktivnost 2.2: Izrada sertifikacionih parametara za odabrane pozicije
Aktivnost 2.3: Uspostavljanje e-learning platforme IKT klaster akademije

Aktivnost 3.1: Organizacija informativnog događaja
Aktivnost 3.2: Sprovođenje marketing kampanje preko Interneta i društvenih mreža


IKT konferencija Kragujevac

Opšti cilj

Promovisanje, umrežavanje, razmena i kohezija IT sektora unutar regiona i Srbije kao grane industrije koja najviše obećava u Srbiji i pretvaranje Kragujevca u regionalni IT centar.

Unapređenje promocije, umrežavanja, razmene i kohezije IT sektora unutar regiona i Srbije u celini u skladu sa strateškim planovima i usmeravanje na razvoj IKT sektora Srbije.
Ovaj deo projekta će doprineti realizaciji opšteg cilja kroz stvaranje šansi za IKT kompanije i relevantne organizacije da međusobno komuniciraju, kreiraju mreže, razmene iskustva i pokrenu interakcije u svrhe ekspanzije i razvoja IKT sektora.

Očekivani rezultati:

Rezultat 01: Definisan program Konferencije i promovisan širokom obimu relevantnih učesnika
Rezultat 02: Organizovana Konferencija i odluka o narednim koracima koje treba preduzeti

Aktivnosti:

Aktivnost 1.1: Definisanje tema IKT konferencije, predavača i programa
Aktivnost 1.2: Pripremne aktivnosti
Aktivnost 1.3: Promo kampanja / promo štandovi

Aktivnost 2.1: Organizacija konferencije - finalna faza
Aktivnost 2.2: Promocija Mreže IKT klastera Balkana, Crnomorske regije i Baltika
Aktivnost 2.3: IKT konferencija

Video sa konferencije:

 

Donator

Nemačka agencija za međunarodnu saradnju - GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH‎)

Nosilac projekta

IKT klaster Centralne Srbije

Trajanje projekta

27. jun 2018. godine - 31. maj 2019. godine