MENTORING 2015

ŠTA JE MENTORING?

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora pocinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013. – 2016. godine.

NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujuci ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Realizacija projekta otpočinje od dana potpisivanja ugovora o pružanju mentorskih usluga izmedu IKT klastera Centralne Srbije i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA:

  • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika
  • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati
  • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.
  • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP
  • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata
  • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republicku mrežu i u mreži EU
  • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting
  • Obuka

Cilj projekta:

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

IKT klasteru Centralne Srbije odobrena je aplikacija za besplatne usluge mentoringa u okviru Javnog poziva: Mentoring za 100 novosonovanih i postojecih MSPP i klastera, Nacionalne agencije za regionalni razvoj – NARR. Ovaj program realizuje NARR kroz mrežu svojih akreditovanih regionalnih agencija u Srbiji, medu kojima je i kragujevacka Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja – REDASP, u cijim prostorijama je 17. jula 2015. godine i zvanicno potpisan ugovor o realizaciji 50 besplatnih mentorskih sati. 

Donator

Nacionalna agencija za regionalni razvoj – NARR, Vlada Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA

Trajanje projekta

jul – novembar 2015. godine