Do 3 miliona bespovratnih grantova EU za inovativne projekte

12.03.2015

Evropska komisija izbacila je svoj novi pilot program u kome omogućava bespovratna sredstva od 1 do 3 miliona evra za inovativne projekte sa biznis perspektivom.

Evropska komisija je ove godine pokrenula program Fast Track to Innovation za inovativne projekte u bilo kojoj tehnološkoj oblasti gde pojedini projekt može da dobije 1 do 3 miliona bespovratnih sredstava.

Fokus je na profitabilnim inovativnim idejama — da ih pokreće biznis ideja, a program će se sprovoditi ove i naredne godine sa ukupnim budžetom do 200 miliona evra.

Ovo je jedini program Horizonta 2020 koji ima pun takozvani bottom-up approach, koji podrazumeva da će fokus biti na samom projektu, a ne na trendovima, okruženju i sl. Planira da pomogne u izlaženju na tržišta zaista inovativnih komercijalnih projekata, te je stoga učešće privatnog sektora najvažnije u ovim partnerstvima i potrebno je da bar 60% ukupnih sredstava ide njima ili da čine većinu u konzorcijumu. Pod privatnim sektorom podrazumevaju se preduzetnici, startapi, korporacije, industrije, a pored njih sva druga pravna lica mogu učestvovati u projektu (nevladine organizacije, obrazovne ustanove, udruženja, državne institucije, itd.)

Uslov za projekte koji se prijavljuju je da moraju biti urađeni u saradnji sa 3 do 5 partnera koji moraju biti iz 3 različite zemlje (zemlje EU i druge koje učestvuju u Horizon 2020 programu, među kojima je i Srbija). Zanimljivo je da nema obaveze da je ijedan od partnera prethodno učestvovao u EU projektima, što je često vodeći uslov koji može da demotiviše prijave.

Deo koji će finansirati EU će se uglavnom kretati između 1 i 2 miliona, a u iznimnim slučajevima razmatraće se i doprinos do 3 miliona evra. Novac će se dobiti maksimalno 6 meseci nakon preseka za prijave (cutt-of dates), a prvi je 29 aprila. Evropska komisija će, kao što je i do sada bio slučaj i za druge EU nivoe finansiranja inovativnih akcija, pokriti maksimalno 70% troškova projekta.

Poziv će biti otvoren tokom cele godine, a preseci tokom kojih će se evaluirati projekti će se ove godine praviti 29. aprila, 1. septembra i 1. decembra.

Prijava treba da sadrži biznis plan sa fokusom na dostizanje jakog uticaja na tržište (koji prilikom ocene projekta mora biti ocenjen minimum 4 od 5). Druga dva kriterijuma, izvanrednost i implementacija biće ocenjivani samo ako je uticaj ocenjen sa 4 ili 5.

Drugi faktori koji će uticati na evaluaciju su veličina budžeta koji je alociran industrijskim predstavnicima konzorcijuma (posebno malim i srednjim preduzećima), broj industrijskih predstavnika u konzorcijumu i rodna jednakost zaposlenih koji predstavljaju konzorcijum.

U zavisnosti od rezultata ovog projekta doneće se odluka o njegovom produžavanju ili gašenju nakon 2016. godine, a više detalja možete naći u ovom dokumentu.

Izvor: StartIt

IKT klaster Centralne Srbije u saradnji sa partnerskim organizacijama će pružiti podršku u raspisivanju projekta za sve članice Kastera zainteresovane za ovaj poziv, kao što je i dogovoreno na Prezentaciji HORIZONT 2020 programa, koja je održana prošlog meseca u organizaciji IKT klastera.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice