Elektronsko poslovanje – SME WEEK 2013

01.10.2013

U okviru Evropske manifestacije SME WEEK 2013. – “Nedelja malih i srednjih preduzeća”, za privrednika iz Valjeva i okruženja, biće održan jednodnevni trening – konferencija na temu Elektronsko poslovanje, u prostorijama grada Valjeva

U okviru Evropske manifestacije SME WEEK 2013. – “Nedelja malih i srednjih preduzeća”, za privrednika iz Valjeva i okruženja, biće održan jednodnevni trening – konferencija na temu Elektronsko poslovanje, u prostorijama grada Valjeva, Karađorđeva 64; 25.10.2013. (Petak od 11:00 do 15:00h)

Pozivnicu za SME WEEK 2013. možete preuzeti skeniranjem QR Code-a sa logoa, uz pomoć vašeg “pametnog telefona”, a zatim i potvrditi svoje prisustvo.

Elektronsko poslovanje – AGENDA:

 Petak, 25. Oktobar 2013.
10:30–11:00Registracija – prijem učesnika
11:00–11:10Pozdravna reč – otvaranje
Pozdravna reč – Predstavnik Grada Valjeva
Otvaranje konferencije – Načelnik privrede Grada Valjeva
11:10–11:40Panel diskusija I – Od inovacije do elektronskog poslovanja
Rade Nikolić – Kreativne Inovacije doo – Beograd
Kako od inovacija krenuti ka elektronskom poslovanjuDaniela Spevak – Rudolf doo – Bački Petrovac
Prezentacija uspešne priče iz elektronskog poslovanja
- Diskusija, analiza, pitanja i odgovori
11:40–12:00Panel diskusija II – Biznis info centar
Ljubica Marković – Koordinatorka Biznis Info Centra Valjevo
Koristi koje će privrednici imati od Biznis info centra;
- Diskusija, analiza, pitanja i odgovori
12:00–12:45Pauza za kafu – networking
12:45-13:45Panel Diskusija III – Primena Elektronskog poslovanja
Zoran Vojvodić – Kreativne Inovacije d.o.o., Beograd
Šta je to elektronsko poslovanje i kako kako ga prilagoditi sopstvenim potrebama
Diskusija, analiza, pitanja i odgovoriMiodrag Kostić – Veza doo – Poslovna Znanja, Beograd
Iskustva iz Amerike iz oblasti elektronskog poslovanja;
Diskusija, analiza, pitanja i odgovori
13:45-14:30Otvoreni prostor za učesnike i zatvaranje konferencije i druženje

 

Preuzmite AGENDU – Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje – opis konferencije

Konferencija elektronsko poslovanje je namenjena malim i srednjim preduzećima i predstavlja nastavak završteka inovativnih procesa koji se dešavaju u Srbiji u domenu biznisa.

Cilj manifisteacije je da se privrednicima skrene pažnja na potrebu prelaska na elektronsko poslovanje kako bi opstali na tržištu. Informacije o elektronskom poslovanju, postoje na internetu, dostupne su i mogu se naučiti. A kako primeniti osvojeno i naučeno znanje u svom poslovanju, privrednici će imati prilike da čuju na konferenciji 25.10.2013. u Valjevu.

Ovom konferencijom činimo taj presudni korak ka usvajanju naučenog.

Elektronsko poslovanje – učesnici konferencije

Učesnici ovogodišnje SME WEEK 2013. manifestacije su predstavnici navedenih kompanija koji imaju za cilj da prenesu svoja iskustva i znanja iz oblasti elektronskog poslovanja polaznicima treninga, a i da od privrednika na konferenciji nešto novo nauče.

Rade Nikolić i Zoran Vojvodić – Kreativne Inovacije doo – Organizatori

Šta je to elektronsko poslovanjekako od inovacija krenutri ka elektronskom poslovanju i kako elektronsko poslovanje prilagoditi svojim poslovnim potrebama.

Bez obzira da li imate nameru da pokrenete sopstveni biznis, ili ste već duži niz godina u biznisu, budite slobodni da dođete i date aktivni doprinos konferenciji na temu elektronsko poslovanje.

 

Daniela Spevak – Rudolf doo – prezentacija uspešne poslovne priče iz oblasti elektronsko poslovanje.

 

Miodrag Kostić – Veza doo – Poslovna Znanja – Predstaviće svoja dugogodišnja iskustva iz Amerike iz oblasti elektronskog poslovanja.

Ljubica Marković – Koordinatorka biznis infor centra Valjevo – Koristi za privrednike od biznis info centra

Svoje prisustvo na SME WEEK konferenciji na temu Elektronsko poslovanje, možete potvrditi i putem e-maila:kreativne.inovacije1@gmail.com

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice