Kompanija Tetrabyte nova članica Klastera

21.11.2019

Kompanija Tetrabyte iz Kragujevca pristupila je IKT klasteru Centralne Srbije sa ciljem dalje promocije i razvoja svog proizvoda

Članstvo IKT klastera Centralne Srbije konstantno raste. Sve više kompanija shvata značaj udruživanja i zajedničkog rada i deljenja informacija i resursa. Ovog puta našoj grupi se pridružuje i kompanija Tetrabyte iz Kragujevca čija oblast delovanja su poslovni informacioni sistemi za spregnuto robno i finansijsko poslovanje preduzeća. Kompanija poseduje svoj proizvod Pezar Secunda čije korišćenje garantuje pokrivenost celokupnog poslovanja preduzeća, uz visok nivo efikasnosti u radu, bezbednosti i sigurnosti podataka. Upotrebom PezNAR internet prodavnice se značajno ubrzava proces naručivanja, odnosno prodaje robe, a samim tim i celokupno poslovanje.

Tetrabyte DOO čini skup mladih i obrazovanih ljudi, stručnjaka u oblasti izrade poslovnih informacionih sistema. U radu se rukovode idejom korišćenja modernih open source tehnologija, koje se permanentno razvijaju pružajući stalne mogućnosti za unapređenja.

Metodologija rada Tetrabyte-a

Tetrabyte DOO se u radu rukovodi sa nekoliko osnovnih načela koja treba da obezbede visok nivo konkurentnosti:

  • Korišćenje modernih open source tehnologija koje su u stalnom razvoju i koje, samim tim, obezbeđuju stalnu nadogradnju i unapređenje njihovih proizvoda.
  • Težnja ka saradnji na dužoj staze. Izlazeći u susret korisniku u najvećoj mogućoj meri vek dobiju zadovoljnog klijenta, koji raste, a zajedno sa njim razvija se i proizvod kompanije stalnim usavršavanjem, pa je korist obostrana.
  • Tehnička podrška u kojoj se vodi računa o potrebama svih korisnika, poslovi se delegiraju i izvršavaju shodno prioritetima.
  • Cenovnik softvera i usluga koji predstavlja optimalan odnos cene i kvaliteta, zamišljen tako da odgovara i maloprodajama i firmama sa desetinama korisnika.

Proces rada

Proces uvođenja sistema Pezar Secunda se sastoji iz nekoliko jasno definisanih faza.

Najpre, na osnovu potreba kupca, sastavlja se ponuda koja sadrži broj licenci sistema Pezar Secunda, cenu Sistema kao i rokove za isporuku, obuku korisnika i završetak procesa uvođenja. Takođe, Ponuda sadrži i osnovne informacije o održavanju i nadogradnji Sistema, kao i tehničke zahteve Sistema.

Nakon usaglašavanja stavova oko ponude, potpisuje se Ugovor o isporuci sistema i započinje uvođenje Sistema koje traje najviše 3 meseca (od dana potpisivanja Ugovora o isporuci sistema),

Potom, kada je potpisan Zapisnik o primopredaji sistema, ulazi se u period održavanja i nadogradnje (potpisivanjem Ugovora o održavanju i nadogradnji).

Tetrabyte tim

Tetrabyte DOO čini skup mladih ljudi, obrazovanih i specijalizovanih za izradu poslovnih informacionih sistema. Pored informatičara, članovi tima su i ljudi iz ekonomske branše čija je uloga nadziranje izrade softvera sa tog aspekta, uređenje odnosa unutar firme, kao i briga o imidžu i marketingu firme.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice