Lokalne inicijative za zapošljivost mladih

25.02.2016

U utorak 23.02.2016. godine održana Završna konferencija projekta "Novi poslovi za mlade u IKT sektoru"

23.02.2016. godine, u Svečanoj sali grada Kragujevca, održana je konferencija koja je deo projekta “Novi poslovi za mlade u IKT sektoru”, koji je u prethodnom periodu sprovodio  Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa IKT Klasterom Centralne Srbije, a finansiran je sredstvima Ministarstva omladine I sporta R.Srbije, u okviru Javnog konkursa za finansiranje I sufinansiranje programa I projekta za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Podršku za realizaciju ovog projekta pružio je Grad Kragujevac.

Na konferenciji su predstavljena iskustva i rezultati projekta, a koji se pre svega odnose na uspostavljanje šireg dijaloga sa svim važnim akterima, a na temu o mogućnostima povećanja zapošljivosti i zapošljavanja mladih na lokalnom nivou.

Na konferenciji je, pored uvodničara na konferenciji: Zorana Konstadinovića – načelnika Odeljenja za podršku investicijama Grada Kragajuvca, Aleksandra Voštića – šefa odseka za strateške, analitičke i normativne poslove u Sektoru za omladinu, Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije, Marka Bojovića – predstavnika IKT klastera Centralne Srbije i Marije Stojadinović direktorke Razvojnog biznis centra Kragujevac, govorili i mladi koji su učestvovali u programu, a koji su na konferenciji preneli svoja iskustva uz poruku mladima da koriste šanse kao što je njihova bila.

Na konferenciji smo predstavili i promofilm gde smo u 10 minuta predstavili slikovito ceo projekat, a zatim je Nemanja Jovičić iz Razvojnog biznis centra, koordinator projekta, izneo kvantitativne podatke ostvarenih rezultata na projektu gde je: 20 mladih prošlo obuke, njih 10 radne prakse u preduzećima, a 6 – ro  se do sada zaposlilo.

Poruku mladima o mogućnostima madih da se zaposle u IKT kompanijama preneo je Branimir Dženopoljac, mentor na projektu, a kroz činjenično stanje koje se može predstaviti cifrma a koje govore sledeće:

do 2020. godine Evropskoj uniji će biti potrebno 1.000.000 programera

u Srbiji registrovano 17.000 programera

ukoliko bi postojalo dovoljno adekvatnih kadrova u Srbiji mi moglo da radi 50.000 programera

Najvažniji zaključci dijaloga svhi bitnih aktera i učesnika konferencije su da je praksa za mlade najsigurniji put ka zapošljavanju, a sa druge strane potrebno je praviti što čvršću vezu između javnog, biznis i civilnog sektora.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice