NOVA ČLANICA IKT KLASTERA CENTRALNE SRBIJE

24.11.2014

Visoka tehnička škola strukovih studija Kragujevac, potpisala pristupnicu za članstvo u IKT klasteru Centralne Srbije Kragujevac

Dana 20.11.2014. godine, u okviru ceremonije proslave 55 godine postojanja, Visoka tehnička škola strukovih studija Kragujevac, potpisala pristupnicu za članstvo u IKT klasteru Centralne Srbije Kragujevac od strane direktora škole dr Miroslava Božovića, u okviru četvrte tačke dnevnog reda svečane sednice Škole. Pored direktora, između ostalih, skupu je prisustvovao i Dr Vladimir Milićević, jedan od glavnih inicijatora procesa pristupanja IKT klasteru Centralne Srbije, ispred Visoke tehničke škole strukovnih studija.

Visoka tehnička je osnovana u Kragujevcu 1959. godine. Razlog za osnivanje bio je nedostatak kadrova sa višom spremom koji su nedostajali u lestvici kadrova između tehničara i diplomiranih mašinskih inženjera. Od svog osnivanja do danas iznedrila je veliki broj kvalitetnih kadrova koji odgovaraju na tržišne potrebe, imajući u vidu da školski program konstantno prati kretanja na tržištu i u skladu sa tim definiše stalno nove i redizajnira postojeće školske programe kako bi na što efikasniji i efektivniji način odgovorila na rastuće potrebe tržišta za kvalitetnom radnom snagom.

Saradnja između Visoke tehničke škole strukovnih studija Kragujevac i IKT klastera Centralne Srbije inicirana je na obostranu inicijativu na osnovu brojnih zajedničkih interesa. Škola će predstavljati značajnu bazu kadrova koji su školovani po najnovijim trendovima u okviru Studijskog programa za informatiku. IKT klaster će sa druge strane predstavljati značajan alat za usmerenje svežih maturanata ka stručnim praksama i ka krajnjem cilju, zapošljavanju. Saradnja će se ostvariti i kroz realizaciju zajedničkih projekata i zajedničkog nastupa na različitim događajima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

IKT klaster Centralne Srbije u okviru svoje Klaster akademije stvoriće mogućnost za buduće diplomce da kroz intenzivne kurseve dodatno unaprede svoja znanja i da povećaju sebi šanse za zapošljavanje u IKT firmama. Pored direktnog zapošljavanja informacije o različitim vidovima usavršavanja, praksi i seminara budućim diplomcima će biti na raspolaganju kroz informacionu bazu Klastera i njegovih članica.

Tags: ICT Cluster, ICT CS, IKT KLASTER, Klaster kragujevac, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, VTSSS Kragujevac

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice