Nova grupa polaznika HTML kursa uskoro počinje sa radom

23.03.2018

IKT klaster Centralne Srbije u okviru svoje Klaster akademije uskoro pokrece 14. grupu polaznika HTML/CSS kursa za pocenike u programiranju.  Intenzivni dvomesecni kurs koji polaznike upoznaje sa osnovama web dizajna i ovladavanja jezicima HTML5 i CSS3 nudi  odlicnu osnovu za dalje bavljenje web dizajnom i ulazak u front-end vode.

Teme koje ce se obuhvatiti kursom:

    Prisustvo firme na internetu
    Uvod u HTML5 i CSS3
    Korišcenje editora pri izradi web stranica (Notepad ++ i slicno)
    Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima
    Pravilno pisanje i uredivanje koda
    Struktura izrade web stranica
    Kreiranje navigacije
    Rad sa linkovima i listama
    Kreiranje i stilizacija tabela
    Unošenje slika i tekstova na web stranice
    Forme i struktura
    Formatiranje teksta i njegova stilizacija
    Dodavanje CSS stiliova HTML tagovima
    Dodavanje video zapisa i Google mape na sajt (embed)
    CSS tonski prelazi, animacije, tranzicije i transformacije
    Optimizacija koda za pretraživace
    Osnove rasterske i vektorske grafike (JPG, PNG i GIF)
    Pripremanje slika i grafike za web
    Flexbox & Multi-Column Layout
    Bootstrap CSS Framework
    W3C Markup Validation Service (validacija koda)
    Ponašanje web sajtova u razlicitim browserima;
    Responsive Web Design
    Završni projekat

U toku je prijava polaznika za 14. grupu, i ostalo je još par slobidnih mesta. Cena kursa je 18.000 RSD i obuhvata 48 sati obuke. 
Za sva dodatna pitanja kao i za prijavu na obuku, možete nas kontaktirati putem telefona: 066/360-187 ili na e-mail: akademija@delete-me.ict-cs.org

Nova grupa polaznika HTML kursa uskoro počinje sa radom

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice