Obuke za osobe sa invaliditetom (OSI) na teritoriji Grada Kragujevca: Soft prenosive veštine

19.02.2020

Javni poziv za osobe sa invaliditetom koje žele da ovladaju soft prenosivim veštinama. Rok za prijavu: 6.3.2020. do kraja dana.

Projekat „Povećanje zapošljivosti OSI izgradnjom inkluzivnog poslovnog ekosistema“ realizuje Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac u partnerstvu sa IKT Klasterom Centralne Srbije i Forumom mladih sa invaliditetom Beograd, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Cilj projekta je da unapredi društveni položaj, socijalnu uključenost i radni angažman OSI, posebno mladih i žena u Kragujevcu, kroz mere povećanja pristupačnosti usluga edukacije za veštine iz oblasti IT, jačanje kapaciteta OSI za zapošljavanje kroz obuke soft prenosivih veština i senzibilisanosti aktera iz privatnog sektora za zapošljavanje OSI. 

Ciljna grupa projekta su mlade osobe sa invaliditetom do 30 godina starosti, koje su nezaposlene a pogotovo osobe koje su socijalno najugroženije.

Projektom je predviđeno sprovođenje obuka iz soft-prenosivih veština koja će se realizovati u trajanju od tri dana (3 sata dnevno) i to iz sledećih oblasti: 

  1. Komunikacione veštine (asertivna komunikacija, pregovaračke veštine, upravljanje konfliktom, kreiranje mosta poverenja, aktivno slušanje, povratna informacija kao razvojni alat, postavljanje pitanja, 4 komunikaciona stila, neverbalna komunikacija)
  2. Prezentacione veštine i veštine javnog nastupa (priprema, dizajn, držanje)
  3. Metode efektivnog učenja (razvoj veština brzog čitanja, adekvatnog podvlačenja, razdvajanje bitnog od nebitnog, metode podsećanja i pamćenja, i dr.)
  4. Upravljanje stresom i vremenom (izvori stresa, posledice stresa, skala stresnih situacija, briga o sebi, tehnike upravljanje stresom, princip asertivnog reagovanja- samopouzdano reagovanje ); alati i načini upravljanje vremenom (upravljanje vremenom, razumevanje lične organizacije vremena, saveti stručnjaka, planiranje i prioritizovanje poslova, rad sa ljudima, način rada, vreme kao resurs)
  5. Izrada biografije, motivacionog pisma i priprema za razgovor za posao (pregled postojećih CV-eva, ukazivanje na česte greške, tipovi CV-a, pravljenje novih, osnove izrade motivacionog pisma, saveti pri izradi motivacionog pisma, ukazivanje na česte greške, pripremu razgovora za posao, simulacija razgovora za posao, saveti pri samom razgovoru, česte greške, na šta treba obratiti pažnju, kako se pripremiti za razgovor, neverbalna komunikacija na samom razgovoru, predstavljanje platformi poput UPWORK-a, Linkedin-a, Infostud itd.)

Nakon završetka obuka biće organizovana radionica pod nazivom Upoznajte poslodavca tj. simulacija intervjua sa poslodavcima. Simulacija intervjua ima za cilj da umanji tremu učesnika pri razgovorima za posao, pomogne im da budu autentični u predstavljanju i na najbolji način istaknu svoje kvalitete. 

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Kragujevca da se prijave na konkurs. Prijave će se primati do popunjavanja svih raspoloživih mesta. Broj mesta na obukama je ograničen. Maksimalan broj polaznika je 20 podeljenih u dve grupe. Obuke će se realizovati u Biznis inovacionom centru doo, Trg topolivca 4, Kragujevac.

Prijave se šalju online putem, popunjavanja upitnika koji se može naći na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxLSMaIVaiNgJTiAkEoG2n4ArmFg02G6gTzbFeS9B4KYYn4w/viewform

ili mailom na fmikragujevac@delete-me.gmail.com

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 0658800488 ili 034502501.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice