‪Polaganje ISTQB ispita od sada i u Kragujevcu

18.11.2015

Software testeri će od sada moći i u Kragujevcu da polažu ISTQB ispite za dobijanje međunarodno priznatog sertifikata

‎Software‬ testeri, od sada možete i u Kragujevcu polagati za međunarodno priznat ‪ISTQB‬ sertifikat – osnovni nivo.

Ovo je omogućeno kroz potpisivanje Ugovora o saradnji sa Vojvodina ICT Cluster koji je ekskluzivni zastupnik SEETB® - a.

SEETB® ili South East European Testing Board je ogranak ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board) koji pokriva teritorije Bugarske, Rumunije, Srbije i Crne Gore. ISTQB® i SEETB® su međunarodno priznate, nezavisne i neprofitne organizacije).

ISTQB® Sertifikovani Tester je najrasprostranjenija kvalifikaciona šema u domenu testiranja softvera. Nastavni program i rečnik pojmova postali su „de facto” industrijski standard profesije testiranja softvera. ISTQB® Sertifikovani tester program daje nam znanje da efektivno testiramo softver.

Osnovni nivo je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima testiranja softvera, kao što su: softver testeri, inženjeri obezbeđenja kvaliteta, programeri, menadžeri IT kompanija, departmana i timova, studenti informacionih tehnologija, itd.

Napredni nivo namenjen je profesionalcima koji su postigli zavidne rezultate u karijeri testiranja softvera. Ovo pre svega uključuje softver testere, test analitičare, test inžinjere, konsultante, test menadžere i programere. Da bi ispunili uslove za polaganje ispita i stekli sertifikat Naprednog nivoa, kandidati moraju da poseduju ISTQB sertifikat Osnovnog nivoa i moraju da zadovolje kriterijume o minimumu stečenog praktičnog iskustva u domenu testiranja softvera.

Napredni nivo se sastoji iz sledećih modula, koji predstavljaju zasebne sertifikate: Napredni Test Menadžer, Napredni Test Analitičar i Napredni Tehnički Test Analitičar.

Više informacija o ISTQB® kvalifikacionoj šemi možete dobiti na www.istqb.org.

Termine i cene polaganja ispita, kao i sve ostale informacije možete pronaći na sajtu Vojvodina IKT klastera.

Mesto polaganja ISTQB ispita je Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, kancelarija A-I-8.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice