Prvi B2B događaj u okvir GIVE projekta uspešno organizovan!

21.12.2018

Uspešno organizovan prvi B2B događaj u okviru GIVE projekta u hotelu TCC Grand Plaza u Skoplju, 12. i 13. decembra 2018. godine

Prvi B2B događaj u okviru projekta Green ICT Development (GIVE) održan je u hotelu TCC Grand Plaza, Skoplje, BJR Makedonija od 12. do 13. decembra 2018. godine. MASIT, kao partner projektnog konzorcijuma, organizovao je ovaj događaj na kome su, pored projektnih partnera, bili prisutni i učesnici iz drugih organizacija i preduzeća iz IKT i automobilskog sektora i sektora zelenih tehnologija. Glavni cilj ovog događaja bilo je umrežavanje preduzeća iz ova tri sektora na nacionalnom i regionalnom nivou. 

B2B događaj, na kome je bilo ukupno 40 učesnika iz 25 različitih preduzeća ili organizacija, trajao je dva dana.

Tokom prvog dana događaja, g. Alexandru Tulai, potpredsednik IT klastera Cluj, održao je prezentaciju na temu pametne transformacije. Takođe, u okviru agende prvog dana, dr. Stelian Brad, predsednik IT klastera Cluj, predstavio je završni izveštaj tri fokus grupe u okviru projekta GIVE.

Tokom drugog dana događaja na prvoj sesiji, 5 preduzeća iz IKT i automobilskog sektora ili sektora zelenih tehnologija predstavilo je inovativna rešenja. Na drugoj sesiji održani su B2B sastanci između predstavnika preduzeća i organizacija prisutnih na događaju. Pre početka događaja primljeno je 50 zahteva za sastanke od registrovanih učesnika, međutim, tokom B2B sesije održano je oko 80 do 100 sastanaka.

Paralelno sa gore pomenutim sesijama, održana je radionica Dizajnersko razmišljanje, zatvorena radionica za zajedničko ulaganje u međunarodnim partnerstvima, koju je vodio je dr. Stelian Brad, predsednik Kluž IT klastera.

Naredni GIVE B2B događaj biće organizovan 21. i 22. februara, 2019. godine u Tirani.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice