SAOPŠTENJE: Zbog krize nastale pojavom korona virusa, digitalna MSP pozivaju Evropski savet da podignu kvotu na 50% za MSP u budžetu EU za digitalne inovacije

24.03.2020

Otvoreno pismo predsedniku Šarlu Mišelu i Evropskom savetu

  • DIGITAL SME alijansa i 48 nacionalnih udruženja napisali su otvoreno pismo predsedniku Šarlu Mišelu i Evropskom savetu uoči samita planiranog za 26. i 27. mart
  • Osnovni uslovi koji se traže: 50% budžeta novog višegodišnjeg finansijskog okvira za digitalne inovacije mora biti namenjeno malim i srednjim preduzećima
  • Očekuje se da će evropska mala i srednja preduzeća, koja čine 99% svih kompanija, biti posebno pogođena krizom COVID-19.

Situacija je ozbiljna. DIGITAL SME alijansa, zajedno sa preko 48 nacionalnih udruženja koja okupljaju digitalna MSP, napisali su pismo Evropskom savetu uoči samita planiranog za kraj marta. U pismu su predstavnici MSP-a tražili da MSP budu značajno više prepoznata u budžetu EU za period 2021-2027.

I pre nego što je COVID-19 ugrozio evropsku ekonomsku stabilnost, digitalna MSP su bila suočena sa ozbiljnim izazovima. Mali i srednji biznisi iz IKT sektora nemaju dovoljno sredstava za ulaganje u istraživanje i razvoj. Oni takođe trpe zbog ozbiljnog nedostatka digitalno kvalifikovane radne snage, za koje se takođe takmiče sa velikim tehnološkim preduzećima, koja zauzvrat plaćaju samo delić poreza koji MSP plaćaju. Uprkos ovim izazovima, digitalna MSP su glavni pokretači evropske digitalne transformacije u svim ostalim sektorima.

Osnovni uslovi koji evropska MSP traže da budu ispunjeni vezani su za dobijanje 50% budžeta koji EU izdvaja za digitalne inovacije. Ovaj budžet uključuje programe poput Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Facility i drugih instrumenata finansiranja. Trenutno na mala i srednja preduzeća odlazi oko 20%, dok velika preduzeća, univerziteti i istraživačke organizacije dele preostalih 80%.

Nakon što je poslao pismo predsedniku Mišelu, predsednik DIGITAL SME alijanse dr. Oliver Grun napomenuo je: „MSP su sila koja će ubrzati evropsku ekonomiju posle krize korona virusa. S obzirom da čine 99% svih preduzeća, MSP bi trebalo da dobiju najmanje 50% dodeljenih EU sredstava za digitalne inovacije.

Pročitajte celo pismo ovde.

Potpisnici:

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice