Seminar: PRAKTIČNI UX – Korisnik u centru biznisa – 20. april, Kragujevac

08.04.2016

Nakon održanog meetupa „Uvod u UX“ organizujemo seminar „Praktični UX – Korisnik u centru biznisa“, 20. aprila u Kragujevcu

Dana 20. 04. 2016. godine od 09 h do 17 h u prostorijiama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu (Trg Topolivaca 4), u organizaciji IKT klastera Centralne Srbije i YSKRA ICT, održaće se seminar Praktični UX – korisnik u centru biznisa.

Seminar Praktični UX spaja razvoj biznisa, UX dizajn i Lean metodu u okviru rada koji je namenjen kompanijama i pojedincima koji se bave razvojem veb-sajtova, softvera i aplikacija, dizajnom, marketingom i menadžmentom. UX dizajn pruža odgovor na neka od pitanja kao što su:

 • kako da zadržim korisnike na veb-sajtu ili aplikaciji,
 • kako da im olakšam kupovinu,
 • šta je pozitivan doživljaj i sl.

Uticaj UX dizajna na uspeh proizvoda je objektivan i evidentan jer se svi ključni indikatori učinka mere i analiziraju. Kroz testove i analize možemo jasno videti da li je investicija u UX dizajn bila uspešna i koliko je delotvorna.

Šta je zajedničko za razvoj biznisa, Lean metodu i UX dizajn? U centru svake od ovih disciplina je korisnik. Biznis ne može da opstane bez korisnika, UX ne postoji bez korisnika, a Lean metoda pruža validaciju proizvoda i sigurnost da je proizvod potreban korisniku.

Cilj seminara „Praktični UX“ je da kompanijama i pojedincima bez prethodnog znanja iz oblasti UX-a predstavi metode, okvire rada i alate koji se koriste u UX dizajnu. Učesnici seminara će se upoznati sa oblastima:

 • interakcije čoveka i kompjutera (HCI, human computer interaction),
 • organizacije podataka (IA, information architecture),
 • kognitivne psihologije,
 • organizacije i upravljanja projektom (project management),
 • vizuelnog dizajna,
 • istraživanja i
 • testiranja.

Praktično ćemo raditi na:

 • stvaranju mentalnih modela, korisničkih priča, persona,
 • toku korisnika (user flow),
 • sortiranju kartica (cardsorting),
 • izradi skica (wireframes, storyboards), prototipa i drugih proizvoda koji nastaju u fazi razvoja upotrebljivosti i doživljaja veb-sajta ili aplikacije.

UX dizajn je jedno od najznačajnijih i najplaćenijih zanimanja u Americi, a UX dizajnom može da se bavi svako ko je prirodno radoznao, razmišlja kritički, može da rešava probleme i da razvije empatiju ka korisniku.

Seminar „Praktični UX“ je JEDINI seminar ove vrste u Srbiji, koji se do sada se održavao u Školi Modernog Poslovanja i kompanijama u Beogradu, a ovo je prvi put da se organizuje van Beograda. Seminar vodi Novica Milenković, konsultant iz oblasti razvoja biznisa i doživljaja korisnika. Novica je živeo i radio u Italiji, Nemačkoj, Kini i Hong Kongu. Prošle godine je u Srbiji osnovao kompaniju YSKRA ICT, a trenutno sarađuje sa Konzulatom Estonije, Privrednom Komorom, Školom Modernog Poslovanja, ICTHub-om i drugim manjim kompanijama.

Program seminara:

09:00 Uvod u UX, emocije i dizajn, kognitivna psihologija

10:00 Pauza

10:10 Upotrebljivost, organizacija projekta, istraživanje

11:10 Pauza

11:20 Analiza podataka, planiranja i filtriranja ideja

12:20 Pauza za ručak

13:00 Informaciona arhitektura, proizvodi UX dizajna

14:00 Pauza

14:10 Razvoj proizvoda, trendovi u UX-u

15:10 Pauza

15:20 Vrste testova i njihova organizacija

16:20 Pauza

16:30 Prototip

17:00 Kraj seminara

Rok za prijavu na seminar je 18. april do 17h, a svoje učešće možete rezervisati isključivo uplatom koju ćete izvršiti pre roka za prijavu.

Seminaru može da prisustvuje po 2 predstavnika iz svake kompanije i to po sledećim cenama:

 • 15.000 dinara za firme članice IKT klastera Centralne Srbije – Uplatnicu možete preuzeti OVDE.
 • 18.000 dinara za sve ostale firme – Uplatnicu možete preuzeti OVDE.

Da biste preuzeli online uplatnice potrebno je da imate instaliran Adobe Acrobat Reader, koji možete skinuti na sledećem linku.

Broj mesta je ograničen. Ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih kompanija postoji mogućnost da se seminar odloži, a novac će se vratiti svima koji su u napred izvršili uplate u cilju rezervacije.

Sve informacije oko seminara možete dobiti putem e-mail adrese: info@delete-me.yskra.com

Dobrodošli!

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice