Upravljanje ljudskim resursima u IT sektoru - Dvodnevni trening za IT firme

12.04.2016

Dvodnevni trening Upravljanje ljudskim resursima u IT sektoru biće održan 27. i 28. aprila od 9h do 13h u prostorijama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu

Dvodnevni trening Upravljanje ljudskim resursima u IT sektoru biće održan 27. i 28. aprila od 9h do 13h u prostorijama Biznis inovacionog centra u Kragujevcu, u organizaciji IKT klastera Centralne Srbije i agencije Balance u okviru projekta: “Podizanje kapaciteta Klastera za pružanje podrške IT firmama članicama u smislu implementacije inovativnog mehanizma edukacije postojećih i budućih zaposlenih”, koji je finansiran u okviru “Program podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini”, koji sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj – NARR (Razvojna agencija Srbije - RAS).

Nakon treninga, od 13h do 16h biće organizovani individualni razgovori. Svako od učesnika imaće priliku da razgovara sa konsultatom iz agencije Balance, ukoliko ima nedoumice u vezi sa svojim poslovanjem.

Informacione tehnologije (IT) imaju već nekoliko decenija najveće stope rasta u svetskoj ekonomiji i nema sumnje da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu. Činjenica je da HR i IT govore naizgled različitim jezikom. 

Sa druge strane, sve je više podataka o smanjivanju jaza između ova dva sektora i o tome koliko su jedan drugom potrebni kao podrška. Značaj ljudskih resursa je sve veći, a efektivno upravljanje ovim resursom je strateški interes organizacije koji može da obezbedi prednost nad konkurencijom. Sektor ljudskih resursa pruža podršku organizacijama prilikom:

 • stvaranja organizacione strukture i politike firme;
 • povećanja produktivnosti zaposlenih;
 • merenja performansi zaposlenih;
 • obuke i razvoja zaposlenog i 
 • regrutacije i selekcije.

27. i 28. aprila učesnici treninga će se upoznati sa oblastima:

 • planiranja ljudskim resursima;
 • regrutovanja novih kandidata;
 • selekcije resursa;
 • kompetencija;
 • alata i modela za efikasnu selekciju;
 • motivacije u IT sektoru.

Treneri će između ostalog predstaviti zbog čega HR sektor igra jednu od ključnih uloga u organizacijama.

Ljudi sa svojim znanjem, veštinama, sposobnostima i razvojnim potencijalima, predstavljaju bitan resurs organizacije i faktor njene konkurentske sposobnosti i prednosti na tržištu, a samim tim i faktor uspeha. Imajući u vidu šta je sve potrebno uraditi kako bi se došlo do idealnog kandidata dolazi se do zaključka da odeljenjem za ljudske resurse treba upravljati efektivno u cilju ostvarivanja organizacionih i individualnih ciljeva i interesa. HR objedinjuje čitav niz aktivnosti, od čijeg kvaliteta sprovođenja, zavisi organizaciona uspešnost.

Ovde se selekcija se može shvatiti kao jedna od najvažnijih funkcija upravljanja ljudskim resursima od koje zavisi uspeh čitave organizacije a vrednost ljudskog potencijala danas predstavlja vrednost svake kompanije. To znači da odluke prilikom selekcije imaju najdugoročniji uticaj na rad i poslovanje. Dobar proces izbora novih zaposlenih veoma je važan za organizaciju i njenu dugoročnu uspešnost. Kao što i sam Stiv Džobs kaže: “Zaposliti najboljeg najvažniji je zadatak”. Upravo zbog toga jako je bitno odabrati odgovarajuće metode selekcije, odnosno izbora novih radnika. 

Agenda događaja je sledeća:

27.april 2016.

 • 9:00 Uloga i značaj ljudskih resursa u IT organizacijama
 • 10:30 Pauza
 • 10:40 Kako do idealnog kandidata?
 • 12:10 Pauza
 • 12:20 Najtraženije kompetencije kod IT stručnjaka
 • 13:00 do 16:00 Individualne konsultacije - zakazivanje obavezno

28.april 2016.

 • 9:00 Alati i modeli za efikasnu selekciju
 • 10:30 Pauza
 • 10:40 Motivacija u IT sektoru
 • 12:10 Pauza
 • 12:20 Diskusija i pitanja učesnika
 • 13:00 do 16:00 Individualne konsultacije - zakazivanje obavezno

Prisustvo treningu se ne naplaćuje.

Sve informacije u vezi treninga možete dobiti putem e-mail adrese: info@delete-me.balance.rs. Prijave možete obaviti putem maila: akademija@delete-me.ict-cs.org ili putem telefona na 066 36 01 88.

Rok za prijavu je 26.04.2016. godine do 17h.

Dobrodošli!

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice