GIVE - Green Ict deVElopment

Opis projekta: 

GIVE - Green Ict deVElopment projekat pretenduje da stvori jako strateško partnerstvo među klasterima, uzimajući uključujući više ciljnih grupa. GIVE partnership  će se zasnivati na među klasterskoj, preko-graničnoj, međuregionalnoj i međuindustrijskoj saradnji. Ovaj projekat je vrlo izazovan, s obzirom da obuhvata osam partnera iz sedam različitih zemalja, dva evropska regiona i tri bitne industije.

Očekivani rezultati projekta 

  • stvaranje novog lanca vrednosti i povoljnog okvira za uspostavljanje održivog strateškog partnerstva među klasterima iz različituh industrija (GIVE) u oblsti pametnih zelenih tehnologija, sa fokusom na automolski i sektor transporta
  • stvaranje baze za internacionalizaciju i marketing za klaster menadžere i članove koji su MSP, kako bi se stvorile jake veze među GIVE partnerima i članovima koji su MSP
  • stvaranje održivog strateškog partnerstva među klasterima zasnovanog na razvoju GIVE strategije za internacionalizaciju i mape za implementaciju 
  • promovisanje GIVE strateškog partnerstva među klasterima na Evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou u cilju proširenja partnerstva na druge regionei industrije kako bi se stvorile veze sa drugim ESCP (Evropskim strateškim kalsterskim partnerstvima) 

Projektom će biti obuhvaćeni

  • B2B događaje
  • konferenciju
  • webinar

Opšti cilj projekta:

Doprineti izgradnji strateškog partnerstva među klasterima u oblasti zelenih tehnologija u okviru tri bitne industrije – automobilske, obnovljive energije i IKT - a

Specifični ciljevi projekta: 

  • stvoriti odgovarajući okvir za uspostavljanje održivog strateškog međuindustrijskog partnerstva između klastera širom Evrope, a u okviru tvi bitne industrije – IKT, automobilske i održive energije kroz implementaciju aktivnosti koje se tiču stvaranja partnerstava i saradnje
  • izgraditi održivo strateško partnerstvo među klasterima, zasnovano na razvoju GIVE strategije internacionalizacije i mape za implementaciju
  • promovisati GIVE partnerstvo i povećati onlajn promociju GIVE partnera kroz sprovođenje aktivnosti koje se tiču stvaranja identiteta , komunikacije, promocije i onlajn medija

Donator

COSME Programme (EUROPEAN COMMISSION / Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)

Nosilac projekta

ICT CLUSTER, Bulgaria

Partneri na projektu

Albanija: AITA Association, Srbija: Automobilski klaster Srbije, Bugarska: Automobilski klaster Bugarske, Rumunija: CLUJ IT Klaster, Makedonija: MASIT ICT Privredna komora, Srbija: IKT klaster Centralne Srbije, Letonija: KBI Klaster zelenih i pametnih tehnologija

Trajanje projekta

1. Decembar 2017. godine - 30. novembar 2019. godine