NARR
Inovativni klasteri 2015

OPIS PROJEKTA

Projekat će imati zadatak da kroz dve ose uspostavi mehanizam podrške IT firmama članicama Klastera, tako što će im, sa jedne strane pružiti metodologiju edukacije zaposlenih na probnom radu / novozaposlenih i postojećih zaposlenih i potrebne priručnike koji će se koristiti u obuci. Sve to će biti propraćeno sastancima IT eksperta sa projektnim timom, Upravnim odborom Klastera i ostalim članicama Klastera.

Sa druge strane, članicama Klastera će biti dostupan priručnik za upravljanje ljudskim resursima, koji će one moći interno da koriste za stvaranje sinergije rada zaposlenih, i poboljšanje procesa regrutacije i selekcije i samim tim odabira pravih kadrova.

Biće organizovana i radionica sa temom efikasnog upravljanja ljudskim resursima i prezentacije priručnika i njegove uspešne upotrebe u svakodnevnom radu menadžmenta.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Rezultat 1: Definisan mehanizam edukacije za novozaposlene i postojeće zaposlene u IT firmama

Rezultat 2: Unapređeni kapaciteti članica klastera za planiranje i upravljanje ljudskim resursima.

OPŠTI CILJ PROJEKTA:

Podizanje kapaciteta klastera za pružanje inovativnih usluga IT firmama članicama IKT klastera Centralne Srbije

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA:

Uspostavljanje inovativnog mehanizma edukacije novozaposlenih i postojećih zaposlenih u IT firmama

Broj privrednih društava/preduzetničkih radnji koje učestvuju u podnetom projektu: 9

Broj NIO koje učestvuju na podnetom projektu: 3

Broj lokalnih samouprava, ARRA i drugih subjekata koje učestvuju u podnetom projektu: 2

Donator

Nacionalna agencija za regionalni razvoj - NARR

Nosilac projekta

Poslovno udruženje "IKT klaster Centralne Srbije" Kragujevac - IKT CS

Trajanje projekta

1. oktobar 2015. godine - 31. maj 2016. godine