IKT klaster Centralne Srbije na kongresu u Milanu

24.03.2015

Od 16. do 19. marta IKT klaster Centralne Srbije učestvovao na Internacionalnom kongresu preduzetništva u Milanu, Italija

IKT klaster Centralne Srbije učetsvovao na Internacionalnom kongresu preduzetništva - GEC 2015 u Milanu, Italija (Global Entrepreneurship Congress). Kongres je okupio predstavnike preko 100 zemalja sveta među kojima je i Srbija.

Delegaciju iz Kragujevca, predvodila je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja učestvuje u implementaciji NEXT projekta u okviru IPA Adriatic programa Evropske Unije, čija je jedna od aktivnosti podrazumevala učešće na GEC 2015.

Predstavnici NEXT projekta, uključujući i IKT klaster Centralne Srbije, imali su svoj štand na kome su predstavljali NEXT projekat, a svaka od institucija i organizacija imala je priliku da distribuira svoje promotivne materijale i da komunicira sa zainteresovanim stranama koje su učestvovale na kongresu. 

Ovo je bila prilika da se IKT klaster Centralne Srbije poveže sa preduzetnicima širom sveta i predstavi svoju misiju koja se ogleda u razvoju IKT sektora Centralne Srbije i unapređenju kapaciteta Klastera i njegovih članica. Sajamske aktivnosti su bile sprovedene 17. marta 2015. godine, dok je radionica NEXT projekta zajedno sa PITCH eventom održana narednog dana.

U okviru kongresa, svi predstavnici NEXT projekta imali su i prilike da se bliže upoznaju, odnosno, inovativna preduzeća koja su učestvovala, kroz radionicu 18. marta 2015. godine. Radionicu su vodili predstavnici italijanskih regiona Pulja i Marke. Ovom prilikom Klaster je predstavljen i mapiran kao jedan od pouzdanih budućih partnera na budućim inicijativama, pogotovo u okviru poziva HORIZONT 2020 programa.

Ovaj sastanak je i iskorišćen za najavu buduće zajedničke saradnje na projektima ovog programa, koristeći uspešno partnerstvo uspostavljeno kroz realizaciju NEXT projekta. Plan je da se iskoristi kolaborativna platforma NEXT projekta za komuniciranje između sadašnjih partnera na NEXT projektu ali i budućih, koji se budu naknadno registrovali u partnerskim zemljama i šire.

U popodnevnom delu održan je PITCH event gde je svaka od inovativnih firmi imala priliku da u okviru petominutne prezentacije promoviše svoju inovativnu ideju investitorima u okviru GEC 2015. Među prezentatorima bio je i IKT klaster Centralne Srbije koji je predstavio svoj inovativni koncept neformalnog obrazovanja: Klaster akademiju. Prisutnima predstavljena aktuelna situacija u IKT sektoru Srbije i potreba za kvalifikovanim programerskim kadrovima koji su deficitarni u Srbiji.

Program drugog dana je završen evaluacijom događaja i PITCH prezentacija koje su predstavljene. Predstavnica Marke regiona Italije (vodećeg partnera na NEXT projektu) je na kraju još jednom napomenula značaj registracije i korišćenja NEXT IS platforme kao sredstva za pospešivanje intenzivne komunikacije i saradnje na budućim inicijativama.

Galeriju slika sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

 

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice