Predstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom Sadu

23.04.2018

Prošle nedelje, 17. i 18. aprila, u okviru SEE Automotive Conference - Connect & Supply 2018, predstavljen projekat GIVE i istraživanje na temu potencijala za međuindustrijsku saradnju

Automobilski klaster Srbije (AC Serbia) zajedno sa IKT klasterom Centralne Srbije i drugim partnerima, uz pokroviteljstvo Nemačke agencije za međunarodnu saradnju - GIZ i Razvojne agencije Srbije, organizovao je veoma uspešno događaj pod nazivom SEE Automotive Conference - Connect & Supply 2018, u Novom Sadu, 17. i 18. aprila. Događaj je bio izuzetno propraćen, pogotovo od strane stranih partnera, među kojima su bili BMW, Mitsubishi, KIA motors i FIAT automobili Srbija.

Najviše pažnje privukli su B2B sastanci koji su trajali po 15 minuta sa svakim od partnera, a svako je imao prilike da ih unapred zakaže preko B2B macthmaking platforme. Veliko interesovanje vladalo je i za IT kompanije i organizacije koje su imale prilike da se predstave i ponude svoja IT rešenja kompanijama iz automobilskog sektora.

Konferencija je bila i odlična prilika za predstavljanje Green ICT Development - GIVE projekta, čiji je IKT klaster Centralne Srbije, jedan od partnera u realizaciji, i istraživanja na temu potencijala za međuindustrijsku saradnju u 6 zemljama partnera na projektu. Direktor Klastera, gospodin Branimir Dženopoljac je pred širokim inostranim auditorijumom predstavio GIVE projekat i pozvao sve prisutne da se pridruže inicijativi, pre svega kroz popunjavane GIVE upitnika, a kasnije i kroz produbljivanje saradnje sa kompanijama iz targetirana tri sektora (Green, Automotive, ICT) kroz planirane B2B događaje u 2019. godini. Prisutnima su bili dostupni odštampani GIVE upitnici, ali i posteri sa QR kodom koji su prisutnui mogli da skeniraju i da direktno pristupe popunjavanju upitnika preko svojih pametnih uređaja. 

B2B sastanci su bili plodonosni i za IKT klaster Centralne Srbije, samim tim što je održano 6 B2B sastanaka sa predstavnicima auto industrije sa kojima su dogovoreni naredni koraci u saradnji u smislu povezivanja IT i kompanija iz automobilskog sektora i sveukupnog podsticanja međuindustrijske saradnje.

Predstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom SaduPredstavljanje GIVE projekta na SEE Automotive koneferenciji u Novom Sadu

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice